Saigonact.com.vn -Trung tâm đào tạo ngắn hạn -Saigonact

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

CÁC MÔN HỌC

1. Chức năng và công việc của người Thư ký văn phòng.

2. Cách lập và quản lý chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo.

3. Những điểm cần lưu ý khi quản lý thời gian làm việc của lãnh đạo.

4. Soạn thảo văn bản và thư tín giao dịch TM của người thư ký.

5. Kỹ năng tham mưu, tổng hợp, thu nhập và xử lý thông tin.

6. Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức hội nghị, hội thảo.

7. Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

8. Kỹ năng sắp xếp và quản lý văn bản trong hồ sơ công việc.

TỔNG THỜI LƯỢNG: 2 THÁNG (8 TUẦN)

THỜI GIAN HỌC: 18h-20h30 các buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7

HỌC PHÍ: 2.500.000 VNĐ/ học viên